Niet nagekomen afspraak fysiotherapie

Afspraak annuleren / NNA beleid

Het ‘no-show-tarief’ voor niet nagekomen afspraken.

Door een wettelijke maatregel is het de praktijk niet toegestaan een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar. In diezelfde maatregel is bepaald dat de zorgaanbieders voor een niet nagekomen afspraak een behandeltarief in rekening mogen brengen bij de patient.

Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dat dan ruim van tevoren, maar minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Dan kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog invullen voor iemand die op de wachtlijst staat. Als u binnen 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt, ontvangt u een nota van E28.50. Let op: deze nota is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Dit is een landelijke maatregel waaraan alle zorgaanbieders zich moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een overmachtsituatie.

Afdrukken E-mailadres

  • Climax Ede
  • Justforfeet
  • Mhc Ede
  • Podotherapie Rondom
  • Runnersworld Ede
  • Wageningen Ur
  • LIB XL klein