Tarieven

Bent u verzekerd voor fysiotherapie? Dan declareren wij de tarieven zoals de verschillende ziektekostenverzekeraars deze voor fysio – en manuele therapie hanteren. Voor de exacte bedragen raden wij u aan de polis van uw verzekering goed door te nemen. Bij twijfel kunt u ons bellen of u informeert natuurlijk bij de maatschappij waar u verzekerd bent.

LET OP: Indien u niet, of niet meer verzekerd bent voor fysiotherapie hanteren wij de bedragen volgens onderstaande lijst.

 

Behandeling Code Tarief
Zitting Fysiotherapie 1000 E 33.25
Fysiotherapie aan huis 1001 E 45.25
Zitting Manuele therapie 1200 E 43.25
Lange zitting voor patiënten met complexe/meervoudige zorgvragen 1700 E 44.75
Screening 1850 E 13.75
Intake en Onderzoek na Screening 1860 E 26.25
Intake en Onderzoek na Verwijzing 1870 E 40.25
Intake en Onderzoek na verwijzing aan huis 1871 E 52.25
Screening Intake en Onderzoek 1864 E 39.25
Eenmalig Fysiotherapeutisch Onderzoek 1400 E 54.75
Niet nagekomen afspraak (No Show) 1960 E 24.95
Individueel trainen (onbeperkt, zonder begeleiding) 1304IND E 25.00 (p/mnd)
Zwemmen in warm water 1304ZW E 08.45 (p/wk)
Groepstraining van vijf tot tien personen  1304GF E 11.30 (p/wk)
(training per week 1 x onder begeleiding van een fysiotherapeut    
+ 1 x individueel trainen)    
Verstrekte verband- en hulpmiddelen   navraag balie

 

 

Afdrukken E-mail

Niet nagekomen afspraak fysiotherapie

Afspraak annuleren / NNA beleid

Het ‘no-show-tarief’ voor niet nagekomen afspraken.

Door een wettelijke maatregel is het de praktijk niet toegestaan een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar. In diezelfde maatregel is bepaald dat de zorgaanbieders voor een niet nagekomen afspraak een behandeltarief in rekening mogen brengen.

Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dat dan ruim van tevoren, maar minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Dan kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog invullen voor iemand die op de wachtlijst staat. Als u binnen 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt, wordt 75% van het geldende consulttarief fysiotherapie aan u doorberekend. Let op: deze nota is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Dit is een landelijke maatregel waaraan alle zorgaanbieders zich moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een overmachtsituatie.

Afdrukken E-mail

  • 1
  • 2
  • Climax Ede
  • Justforfeet
  • Mhc Ede
  • Podotherapie Rondom
  • Runnersworld Ede
  • Wageningen Ur
  • LIB XL klein