Algemeen

Lopen, staan, springen, bukken zijn voor veel mensen vanzelfsprekende bewegingen. Dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is wordt pas duidelijk als we ergens last van krijgen.

Wat is fysiotherapie?

Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met het bewegingsapparaat van  de mens. Patiënten met klachten die betrekking hebben tot de spieren en gewrichten worden met oefeningen geholpen om de
beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen. De fysiotherapeut kan de voorwaarden creëren om het herstel zo goed mogelijk te laten verlopen. Hij of zij behandelt en begeleidt de patiënt met als doel dat de dagelijkse handelingen
weer verantwoord kunnen worden hervat.

Met wat voor soort klachten kan ik terecht?

De klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen, zijn zeer uiteenlopend: pijn, zwellingen, krachtsvermindering, ademhalingsproblemen, bewegingsbeperkingen, rug- en knieklachten, nek en hoofdpijnklachten. Deze aandoeningen kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan tijdens het sporten, het uitoefenen van werkzaamheden of door veroudering.

Wat doet een fysiotherapeut?

De fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt ook bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld.

Zo’n 2.5 miljoen mensen vinden met onder andere dit soort klachten
jaarlijks hun weg naar de fysiotherapeut.

Afdrukken E-mailadres

Werkwijze

Onze fysiotherapeuten willen u terzijde staan bij het lokaliseren (het in kaart brengen, zie hiervoor ook onderstaand stukje: de opbouw van de therapie) en het beperken CQ terugdringen van uw klacht door middel van oefeningen, massage of andere technieken. Uw therapeut zal dit met u bespreken in de intake en een zogenaamd behandelplan met u opstellen.

Uw fysiotherapeut is er voor u, hij of zij is uw coach op weg naar uw herstel. Voor dit herstel is het belangrijk dat u zich inzet, dat u zich bewust bent van een stuk eigen verantwoordelijkheid als het aankomt op het uitvoeren van oefeningen, thuis of in onze oefenruimte. U heeft de fysiotherapeut nodig, de therapeut heeft u nodig tot het komen van een optimaal resultaat van het behandelplan. Bij vragen of onduidelijkheid raden wij u ten allen tijde aan dit te bespreken met uw therapeut, of, indien deze afwezig is dit door te geven aan een collega of het secretariaat.Deze zullen uw vraag doorspelen aan uw therapeut zodat uw vraag beantwoordt wordt. 

De opbouw van de therapie:

FASE 1:

In deze fase kijken wij kritisch naar de veroorzakers en de ontstaanswijze van het klachtenbeeld en corrigeren de patiënt in zijn of haar (foutieve)belastingen betreffende de thuis-werk-sport situaties. Daarnaast wordt er middels de behandelingstechnieken gewerkt aan het normaliseren van de pijn en de mobiliteit.

FASE 2:

Bij 75-80% vermindering van de pijn en verbetering van de mobiliteit in fase 1, kan er gestart worden met fase 2. Het doel van fase 2 is “de belastbaarheid verhogen” middels het medisch trainings therapie programma. Dit programma geeft de patiënt een toename van zijn spierkracht, coördinatie, spierlengte, stabiliteit en uithoudingsvermogen. Hierdoor verkrijgt de patiënt een verbeterde totale belastbaarheid, in relatie tot zijn thuis-werk-sport situaties en een verminderde kans op het terugkeren van de klachten.

FASE 3:

Aansluitend hebben wij de 3e Fase. Dit is het vervolg waarbij middels groepstraining verder gewerkt wordt aan uw conditie. Uitgebreide informatie hierover vindt u onder de button 'Fit Blijven', het kopje “groepsfysiotraining”.

Afdrukken E-mailadres

Sportfysiotherapie

Wat is sportfysiotherapie?
Een sportfysiotherapeut is een fysiotherapeut met een erkende specialistische opleiding sportfysiotherapie. De sportfysiotherapeut heeft als doel het herstellen van functies, het voorkomen van (sportgerelateerde) klachten en de verbetering van (sport)prestaties. Dit gebeurt door middel van advisering, begeleiding en training bij sporters, mensen met een chronische aandoening en andere doelgroepen, ongeacht leeftijd en andere persoonlijke omstandigheden.

Met welke klachten kunt u bij een sportfysiotherapeut terecht?
Een sportfysiotherapeut kan ingeschakeld worden om diverse redenen. De meest voorkomende reden is dat een sporter, recreatief of professioneel, een blessure opgelopen heeft. De sportfysiotherapeut kan in samenwerking met u de blessure genezen. Een andere reden voor sporters om naar een sportfysiotherapeut te gaan is het krijgen van (trainings)advies.

Naast de sporters komen er ook mensen met een chronische aandoening, waarvan de kwaliteit van leven verbeterd kan worden door (meer) beweging en sport. De sportfysiotherapeut kijkt samen met u naar een passende sportbeoefening en adviseert u over de intensiteit en de frequentie waar u mee kunt beginnen.

Ook mensen die om diverse redenen lange tijd niet actief zijn geweest komen naar de sportfysiotherapeut om weer geactiveerd en gemotiveerd te worden om te bewegen.

De werkwijze van de sportfysiotherapeut
U kunt direct een afspraak maken met een sportfysiotherapeut of wordt doorverwezen door een arts. De sportfysiotherapeut zal tijdens de eerste afspraak in een persoonlijk gesprek uw klachten en/of doelen bespreken. Hierna zal een onderzoek plaatsvinden om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw lichamelijke situatie.

Aan de hand van de bevindingen, zal in overleg met u een behandelplan worden opgesteld.

De behandeling
Afhankelijk van het doel van de patiënt wordt gestart met een bepaalde soort behandeling. De sportfysiotherapeut maakt hoofdzakelijk gebruik van oefentherapie, daarnaast krijgt u zelf oefeningen en / of adviezen mee om thuis actief bezig te zijn met het behalen van het gestelde doel. Ook geeft de sportfysiotherapeut adviezen om prestaties te verbeteren en om klachten in de toekomst te voorkomen.

Kortom iedereen die sportgerelateerde klachten en / of doelen heeft, kan terecht bij de sportfysiotherapeut.

Afdrukken E-mailadres

Arbeidsfysiotherapie

De arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met lichamelijke klachten en aandoeningen (van het houding- en bewegingsapparaat), die mede het gevolg zijn van werk of die het werken beperken. De therapeut richt zich vooral op de arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer. Om de arbeidsrelevante klacht te beoordelen wordt na een intake (waarin een functie- taak-handelingen analyse en werk gebonden factoren aan de orde komen)een plan van aanpak bepaald.Werk gebonden factoren die aan de orde komen zijn: werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.Goede informatie, een gericht advies en behandeling van de arbeidsrelevante klachten kunnen toenemende lichamelijke beperkingen en (dreigend) verzuim voorkomen of oplossen. Naast de reguliere fysiotherapeutische interventie kan een behandeltraject o.a. bestaan uit een (re-integratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek (WPO). De arbeidsfysiotherapeut zal zich zoveel mogelijk richten op een verantwoorde werkhervatting van de (dreigende verzuimende) werknemer met arbeidsrelevante klachten.Hij of zij werkt hierbij nauw samen met alle bij de behandeling, begeleiding en beoordeling betrokken beroepsgroepen. Hieronder vallen onder andere huis- en bedrijfsartsen, Arbo adviseurs en verzekeringsartsen.

Het KNGF (Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie) heeft het profiel van de arbeidsfysiotherapeuten beschreven in een project waaraan ook werkgevers, arbodiensten en opleidingen deelnamen. (Kuiper et al, 2003) Arbeidsfysiotherapeuten kunnen sinds kort lid worden van de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs-en arbeid Fysiotherapeuten (NVBF) welke als beroepsinhoudelijke vereniging verbonden is met het KNGF. In onze praktijk is Melle Leutscher naast fysiotherapeut ook Arbeidsfysiotherapeut. Voor een Werkplek Onderzoek kunt u bellen naar onze praktijk. Het secretariaat kan dan een afspraak voor u plannen.

Afdrukken E-mailadres

  • Climax Ede
  • Justforfeet
  • Mhc Ede
  • Podotherapie Rondom
  • Runnersworld Ede
  • Wageningen Ur
  • LIB XL klein