Werkwijze

Onze fysiotherapeuten willen u terzijde staan bij het lokaliseren (het in kaart brengen, zie hiervoor ook onderstaand stukje: de opbouw van de therapie) en het beperken CQ terugdringen van uw klacht door middel van oefeningen, massage of andere technieken. Uw therapeut zal dit met u bespreken in de intake en een zogenaamd behandelplan met u opstellen.

Uw fysiotherapeut is er voor u, hij of zij is uw coach op weg naar uw herstel. Voor dit herstel is het belangrijk dat u zich inzet, dat u zich bewust bent van een stuk eigen verantwoordelijkheid als het aankomt op het uitvoeren van oefeningen, thuis of in onze oefenruimte. U heeft de fysiotherapeut nodig, de therapeut heeft u nodig tot het komen van een optimaal resultaat van het behandelplan. Bij vragen of onduidelijkheid raden wij u ten allen tijde aan dit te bespreken met uw therapeut, of, indien deze afwezig is dit door te geven aan een collega of het secretariaat.Deze zullen uw vraag doorspelen aan uw therapeut zodat uw vraag beantwoordt wordt. 

De opbouw van de therapie:

FASE 1:

In deze fase kijken wij kritisch naar de veroorzakers en de ontstaanswijze van het klachtenbeeld en corrigeren de patiënt in zijn of haar (foutieve)belastingen betreffende de thuis-werk-sport situaties. Daarnaast wordt er middels de behandelingstechnieken gewerkt aan het normaliseren van de pijn en de mobiliteit.

FASE 2:

Bij 75-80% vermindering van de pijn en verbetering van de mobiliteit in fase 1, kan er gestart worden met fase 2. Het doel van fase 2 is “de belastbaarheid verhogen” middels het medisch trainings therapie programma. Dit programma geeft de patiënt een toename van zijn spierkracht, coördinatie, spierlengte, stabiliteit en uithoudingsvermogen. Hierdoor verkrijgt de patiënt een verbeterde totale belastbaarheid, in relatie tot zijn thuis-werk-sport situaties en een verminderde kans op het terugkeren van de klachten.

FASE 3:

Aansluitend hebben wij de 3e Fase. Dit is het vervolg waarbij middels groepstraining verder gewerkt wordt aan uw conditie. Uitgebreide informatie hierover vindt u onder de button 'Fit Blijven', het kopje “groepsfysiotraining”.

Afdrukken E-mailadres

  • Climax Ede
  • Justforfeet
  • Mhc Ede
  • Podotherapie Rondom
  • Runnersworld Ede
  • Wageningen Ur
  • LIB XL klein