Marsman therapie

Het typerende aan Marsman therapie is dat er uitgegaan wordt van voorkeurshouding. Er wordt uitgegaan van het feit dat iedereen vanaf de geboorte een eigen voorkeurshouding heeft, dat wil zeggen dat men ofwel links of meer rechts gericht is of dat men meer voorkeur heeft voor een gebogen dan wel een gestrekte houding. Dit is voor elk lichaamsdeel apart en verandert na de geboorte niet meer. Met simpele, korte testen is dit bij de patiënt te onderzoeken en te controleren. Na het bepalen van de voorkeurshouding wordt er gekeken of hier een beperking of een instabiliteit is, zodat begonnen kan worden met de therapie. Deze therapie bestaat uit het mobiliseren van de gewrichten door middel van een milde techniek, waarbij u in eerste instantie zelf invloed heeft op de intensiteit (u helpt mee). Het voordeel hiervan is dat het op deze manier een hele veilige manier is van mobiliseren.

Na de behandeling kan er onmiddellijk resultaat gemeten worden die ook voor de patiënt goed inzichtelijk en voelbaar is. Het is mogelijk dat u 1 of 2 dagen wat napijn heeft, maar dit hoort bij de verandering in uw lichaam en neemt weer af. Daarom wordt er ook maar eens in de 7 tot 10 dagen gemobiliseerd, zodat uw lichaam de tijd heeft aan de nieuwe stand te wennen en alle weefsels zich daarop kunnen aanpassen.

Door de gerichte en gedoseerde uitvoering van de mobilisering,aangepast aan de klachten van de patiënt, is de methode Manuele Therapie Marsman geschikt voor iedereen.
In onze praktijk is fysiotherapeut en eigenaar Erik Bravenboer gecertificeerd Marsman Therapeut.

Afdrukken E-mailadres

  • Climax Ede
  • Justforfeet
  • Mhc Ede
  • Podotherapie Rondom
  • Runnersworld Ede
  • Wageningen Ur
  • LIB XL klein