Erik Bravenboer

Fysio/Manueel therapeut en eigenaar van dit centrum. Inmiddels heb ik ruim 27 jaar ervaring als fysiotherapeut en 20 jaar als Marsman-therapeut. Sinds 2014 ben ik tevens echografist - MSU. In 1989 ben ik mijn eigen praktijk begonnen. Het leiden van een praktijk bestaande uit 10 medewerkers vereist extra vaardigheden en daarom heb ik verschillende management cursussen doorlopen. Ik vind het een uitdaging mensen op een begeleidende wijze te helpen bij hun lichamelijke beperking en klachten. Dit kan zijn in sport en/of arbeid of op bijvoorbeeld reuma gebied. Vanuit de visie van het centrum bied ik een behandeltraject aan om een goede functionaliteit terug te krijgen. Ik ben gespecialiseerd in belastbaarheid programma’s voor de Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) en sport en arbeid. Daarnaast geef ik bij  verschillende organisaties een preventieve ”Arbeid Fit cursus voor de werkende mens” op locatie. Dus van "coaching naar self-coaching”. Samen met u probeer ik op die manier klachten op de werkvloer te voorkomen, zodat u zich als werknemer staande kan houden.

Afdrukken E-mailadres

Melle Leutscher

Ik ben in 1997 afgestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en mag me sinds die tijd geregistreerd fysiotherapeut noemen. Ik heb werkervaring  opgedaan in zowel binnen als buitenland voordat ik in 2001 in de praktijk van Erik Bravenboer ben komen werken. Begin 2008 ben ik afgestudeerd in de specialisatie Arbeidsfysiotherapie. Voor verder informatie hierover verwijs ik u naar het kopje ”arbeidsfysiotherapie”. Ik heb een grote affiniteit met sporten en vind dat een portie gezonde beweging noodzakelijk is om optimaal te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Een klacht aan het bewegingsapparaat heeft vaak een mechanische oorzaak, d.w.z. een verkeerde houding of verkeerde beweging die hieraan ten grondslag ligt. Samen met u ga ik op zoek naar de oorzaak van de klacht en begeleid u in het herstel hiervan (curatief) maar ook zeker in het voorkomen ervan (preventief). Sinds juli 2014 ben ik gecertificeerd voor behandeling middels Dry Needling. Meer informatie over deze vorm van behandeling kunt u vinden onder het kopje "Dry Needling".

Afdrukken E-mailadres

Annelous Fraanje

Na het afronden van de opleiding fysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht ben ik sinds 2006 werkzaam bij Fysiomed Bravenboer. Ik heb altijd veel aan voetbal gedaan en vanuit deze sportieve achtergrond is mijn interesse in de bewegende mens uitgegroeid tot de keuze voor dit mooie vak.  Mijn Professional Master Fysiotherapie in de richting Manuele Therapie heb ik begin 2010 succesvol afgerond. In 2014 heb ik een cursus 'bekkengordel-lage rugklachten doorlopen. Ik ben gedreven om mensen weer zo goed mogelijk en pijnvrij te helpen bewegen. Naast de dagelijkse praktijkervaring blijf ik mij steeds verdiepen in de nieuwste inzichten op mijn vakgebied.

Afdrukken E-mailadres

Riekje Bruins

In 2001 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Hogeschool van Utrecht. Een jaar later ben ik begonnen met de opleiding manueel therapie (S.O.M.T.) en heb deze in 2006 afgerond. Deze specialisatie heb ik gedaan om nog meer kennis en kunde te verwerven voor het vak fysiotherapie en daardoor de patiënt beter te kunnen onderzoeken en behandelen. Ik heb veel ervaring opgedaan in een allround praktijk in het midden van het land waar vele specialisaties waren zoals manuele therapie, bedrijfsfysiotherapie, reïntegratietraining, kinderfysiotherapie en medische trainingstherapie. Sinds februari 2007 ben ik werkzaam bij Fysio-Med Bravenboer. Ieder lid in het team is gespecialiseerd. Hierdoor kan de patiënt gediagnosticeerd en behandeld worden met de relevante en op dat moment meest van toepassing zijnde behandelmethodiek en -techniek. Er is open overleg in het team waardoor een optimale begeleiding van de patiënt mogelijk is. Mijn specialisatie bestaat uit schouder- elleboog- pols- hand klachten en maak ik deel uit van schoudernetwerk ROF Gelderse Vallei.

Afdrukken E-mailadres

Eelco van Gulik

Mijn opleidingstraject is anders dan gebruikelijk. In het begin heb ik een technische opleiding genoten. Ik ben meerdere jaren werkzaam geweest bij o.a. een technisch adviesbureau. Daar kwam ik tot de ontdekking dat ik het ontbreken van contact met mensen een groot gemis vond. Daarom ben ik in de weekenden fysiotherapie gaan studeren. Ik heb deze opleiding in 2006 afgerond. Hierna ben ik werkzaam geweest bij een tweetal kleine praktijken. Ik werk graag in een groter team waar in samenspraak met de collega’s de beste therapie voor de patiënt wordt gevonden. Iedere patiënt is uniek en verdient een op zijn/haar klacht en persoonlijkheid afgestemde therapie. Aangezien het een vak is waarbij je niet uitgeleerd raakt, heb ik afgelopen juni de opleiding Professional Master Fysiotherapie aan de S.O.M.T. te Amersfoort in de richting Manuele Therapie afgerond. Graag wil ik samen met u werken aan uw herstel en de terugkeer naar de door u gewenste activiteiten.

Afdrukken E-mailadres

Remco Schuijt

Remco is in onze praktijk werkzaam als Fysio- en Manueeltherapeut. Vanaf begin 2013 ook als gediplomeerd echografist. Zijn introductietekst volgt nog.

Afdrukken E-mailadres

Carla Breunissen

Vanaf november 2006 ben ik werkzaam bij Fysiomed Bravenboer als administratief medewerkster/secretaresse. Ik ondersteun bij allerhande administratieve taken zoals agendabeheer en facturering en beantwoord de telefoon. Samen met Jannet ben ik uw eerste aanspreekpunt en dat maakt mijn werk ook interessant. De contacten die ik heb met zo veel verschillende mensen maken mijn werk boeiend en leuk. Grote kans dat u, indien u naar de praktijk belt voor bijvoorbeeld het maken of veranderen van een afspraak met een van onze therapeuten, mij aan de telefoon krijgt.

Afdrukken E-mailadres

Jannet Diederix

Ik ben werkzaam in de praktijk van Erik Bravenboer sinds juni 2002. Naast een aantal beleidstaken houd ik mij bezig met allerhande ondersteunende taken zoals de facturering, boekhouding, contacten met ziektekostenverzekeraars, het onderhouden van onze website, contacten met cliënten in het kader van kwaliteitsbewaking van de dienstverlening / cliënten tevredenheid en het maken van afspraken. Dit vind ik eigenlijk het mooiste deel van mijn werk; het contact met de mensen en erop toezien dat ze zich goed en correct behandeld voelen en tevreden zijn over onze praktijk. Samen met mijn collega Carla ben ik uw eerste aanspreekpunt.

Afdrukken E-mailadres

Jeanet Markvoort

Jeanet is sinds juni 2010 afgestudeerd als algemeen fysiotherapeut en per 1 april 2016 bij ons in dienst. Zij is afgestudeerd op  een onderzoek naar de werking van CureTape© na een Totale Knie Prothese. Voor haar afstudeeronderzoek heeft zij een cursus gevolgd in die speciale tape techniek die eveneens gericht is op ondersteuning en herstel in de sport.  Haar interesse ligt dan ook in de revalidatie bij sportblessures. Tevens is zij verbonden aan het Claudicationet. Zij is de therapeut als het gaat om etalagebenen.

Daarnaast is Jeanet werkzaam als fysiotherapeut bij het Nederlands Handbal Verbond, de Heren Talents. Hier begeleidt zij (behandeling van blessures en fysieke training) jonge talentvolle handballers op weg om hun droom te behalen. 

Afdrukken E-mailadres

  • Climax Ede
  • Justforfeet
  • Mhc Ede
  • Podotherapie Rondom
  • Runnersworld Ede
  • Wageningen Ur
  • LIB XL klein