Melle Leutscher

Ik ben in 1997 afgestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en mag me sinds die tijd geregistreerd fysiotherapeut noemen. Ik heb werkervaring  opgedaan in zowel binnen als buitenland voordat ik in 2001 in de praktijk van Erik Bravenboer ben komen werken. Begin 2008 ben ik afgestudeerd in de specialisatie Arbeidsfysiotherapie. Voor verder informatie hierover verwijs ik u naar het kopje ”arbeidsfysiotherapie”. Ik heb een grote affiniteit met sporten en vind dat een portie gezonde beweging noodzakelijk is om optimaal te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Een klacht aan het bewegingsapparaat heeft vaak een mechanische oorzaak, d.w.z. een verkeerde houding of verkeerde beweging die hieraan ten grondslag ligt. Samen met u ga ik op zoek naar de oorzaak van de klacht en begeleid u in het herstel hiervan (curatief) maar ook zeker in het voorkomen ervan (preventief). Sinds juli 2014 ben ik gecertificeerd voor behandeling middels Dry Needling. Meer informatie over deze vorm van behandeling kunt u vinden onder het kopje "Dry Needling".

Afdrukken E-mailadres

  • Climax Ede
  • Justforfeet
  • Mhc Ede
  • Podotherapie Rondom
  • Runnersworld Ede
  • Wageningen Ur
  • LIB XL klein