Privacy verklaring

Privacybeleid


De privacy van bezoekers wordt door ons gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacyverklaring informeren we je over privacygevoelige aspecten van onze dienstverlening en website.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Fysiomed Bravenboer. De wijze van
verwerking van persoonsgegevens wordt door Fysiomed Bravenboer conform de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring legt Fysiomed Bravenboer uit
welke persoonsgegevens Fysiomed Bravenboer gebruikt en met welk doel dit wordt gedaan. Door
gebruik te maken van deze website geef je aan onze privacyverklaring te hebben
gelezen en geaccepteerd. Graag je aandacht voor hetgeen hieronder vermeldt.

Verwerking persoonsgegevens


Wij beschikken over jouw persoonsgegevens op twee verschillende wijzen. Wij maken
daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt en
persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden
doorgegeven door gebruik van cookies. Wanneer je contact met Fysiomed Bravenboer wil opnemen
middels het contactformulier (of op andere wijze), vraagt Fysiomed Bravenboer je om jouw
persoonsgegevens te verstekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het
klantensysteem van Fysiomed Bravenboer. De enige persoonsgegevens die op de website van
Fysiomed Bravenboer worden opgeslagen zijn de gegevens van het contactformulier (naam en
mailadres).


Doeleinden verwerking


Deze gegevens worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening voor je, zoals
overeengekomen op basis van de tussen ons gesloten overeenkomst of jouw
websitegebruik. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die
van een derde partij. De persoonsgegevens worden enkel voor het beoogde doel
gebruikt. De persoonsgegevens die wij van je verwerken, worden uitsluitend gebruikt
voor de volgende doeleinden:

Cookies


Bij het aanbieden van elektronische diensten en/of producten maken wij gebruik van
cookies. Cookies zijn kleine tekst bestandjes die op jouw computer worden geplaatst. De
cookies worden gebruikt om internetgedrag (klikgedrag) van bezoekers te analyseren
voor het verbeteren van onze dienstverlening en websitegebruik.
Google Analytics
Wij gebruiken de dienst ‘Google Analytics’ om cookies te plaatsen op onze website.
Deze dienst helpt Fysiomed Bravenboer om een beeld te krijgen van de manier waarop
websitebezoekers de website gebruiken. De informatie wordt door het IP-adres van
jouw computer opgeslagen in servers van Google. Meer informatie hierover kan je lezen
in het privacybeleid van Google en privacybeleid van Google Analytics.
Beveiliging en bewaartermijnen
Fysiomed Bravenboer neemt passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen
tegen misbruik. Enkel noodzakelijke personen hebben toegang tot jouw
persoonsgegevens, welke afgeschermd en gecontroleerd worden. Jouw
persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die
noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in functie van onze relatie tot jou.
Inzage, correctie en verwijdering
Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je als
betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage,
verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht. Je kunt jouw rechten uitoefenen door
contact met ons op te nemen via de email of het contactformulier. Indien je een klacht
hebt over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kan je ook terecht bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag, via
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegeve
ns/tip-ons.

Derden


In het geval wij gebruik maken van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken,
zullen wij met die partij een verwerkersovereenkomst aangaan. Fysiomed Bravenboer verstrekt in
geen geval persoonsgegevens aan derden, zonder jouw uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming te hebben verkregen. Wanneer via de website van Fysiomed Bravenboer, wordt
doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing.
Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van Fysiomed Bravenboer. Bij uitzondering
moeten wij soms jouw persoonsgegevens zonder jouw toestemming vrijgeven,
bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan
dwingende wet- of regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk proberen je
van dergelijke situaties vooraf te informeren.

Social media


Op onze website zijn buttons opgenomen van social media. Deze werken door middel
van stukjes code die van die media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes
worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Dit wordt
gebruikt om de websitebezoeker te herkennen wanneer deze ingelogd is op een sociale
netwerk. Voor de cookies, die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data
die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun
eigen websites daarover geven (bijv. Facebook, Twitter, Linkedin). Houdt er rekening
mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.
Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze
site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot
wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze
privacyverklaring te raadplegen.